ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 10102 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Prahu navštíví Andrés Neuman, autor knihy Cestovatel stoletím

0 Richard Winter 15.2.2016

Argentinsko-španělský prozaik, básník, překladatel, blogger a sloupkař Andrés Neuman bude od 24. února pobývat v Praze, kde má na programu přednášky na Filozofické fakultě UK, v Institutu Cervantes a setkání s novináři. Zároveń mu v těchto dnech vychází v překladu Jany Novotné jeho román Cestovatel stoletím.

Cestující stoletím není historický román, ale obraz počátku 19. století nahlížený dnešníma očima a naopak obraz naší doby viděné z tehdejší perspektivy. Román je pojat velmi svérázně, latinskoamerický pohled prizmatem magie a neobvyklého tu ladí s německým smyslem pro detail a plynulou návaznost vyprávění.

Píše se rok 1827 a potemnělou večerní krajinou se k městské bráně blíží dostavník s jediným cestujícím. Město se jmenuje Wandernburg a cizí příchozí ochotně přijímá ve svých zdech, ale jen neochotně jim dovoluje odjet. Cestující se jmenuje Hans, po světě s sebou vozí truhlu plnou knih a rukopisů a zjevně není tím, za koho se vydává. Wandernburg bychom na mapě marně hledali, protože jeho poloha na pomezí Saska a Pruska se neustále mění, stejně jako poloha jeho jednotlivých domů a ulic. V podivném městě se mezi zájezdním hostincem, salonem mladé nekonformní Sophie Gottliebové a flašinetářovou slují za městem začíná rozehrávat příběh, v němž nechybí objevování nových světů, zakázaná láska ani zločin.

Andrés Neuman úochází z hudebnické rodiny a tato skutečnost ho hluboce ovlivnila i v jeho literární tvorbě. Když mu bylo čtrnáct let, přestěhoval se s rodiči do španělské Granady. Své dětství v Argentině vylíčil v románu Tenkrát v Argentině (2003). V Granadě později absolvoval vysokoškolská studia španělské filologie. Spisovatelskou dráhu začal jako básník a autor krátkých próz. V roce 1999 vydal svůj první román Bariloche, který se stal jednou z největších literárních událostí roku. Jako romanopisec se definitivně prosadil románem Cestovatel stoletím (2009), za který dostal cenu Alfaguara (Premio Alfaguara) a Cenu kritiky. Anglický překlad jeho románu figuroval na seznamech nejlepších knih roku uveřejněných deníky The Independent, The Guardian a Financial Times. Neuman je znám rovněž jako sloupkař spolupracující s četnými médii ve Španělsku i Latinské Americe.