ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 21785 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Polovinu hry Jindřich VIII. prý nenapsal Shakespeare

0 jsk 26.11.2019

Velký mezinárodní úspěch zaznamenala práce teoretika verše z Ústavu pro českou literaturu AV ČR Petra Plecháče o autorství hry Williama Shakespeara Jindřich VIII. Na jeho zjištění upozornila řada anglofonních médií včetně zpravodajství americké CNN.

Literární vědci již dlouho spekulovali, že hra o intrikách na dvoře anglického krále Jindřicha VIII. má ještě dalšího autora – Johna Fletchera. Ten patřil k nejplodnějším autorům přelomu 16. a 17. století a po Shakespearově smrti za něj převzal pomyslné divadelní žezlo u Královské společnosti a napsal pokračování některých slavných Shakespearových her. Bylo proto velmi pravděpodobné, že s ním Shakespeare na hře nějak spolupracoval.

Literární analytik James Spedding si v polovině 19. století všiml zarážejících podobností mezi Fletcherovými texty a pasážemi v Jindřichovi VIII., které se týkaly jak stavby verše a jeho rytmiky, tak použití specifických slov: Fletcher například rád psal ye místo you, a ’em místo them. Podle prestižního časopisu MIT Technology Review Fletcher do klasického pentametru přidával šestou slabiku.

Ale teprve nyní mají literární teoretici i historici jistotu. Díky strojové analýze využívající algoritmů dokázal Petr Plecháč doslova rozeznat, který autor psal kterou scénu. „Naše výsledky výrazně podporují kanonické rozdělení hry mezi Williama Shakespeara a Johna Fletchera, na které upozornil James Spedding,“ uvedl Petr Plecháč pro MIT Technology Review. Mladý lingvista prokázal, že Shakespeare se s Fletcherem na některých částech střídali, jiné psali společně. Nevyloučil také možnost, že čtvrté dějství hry napsal jiný, dosud neznámý autor.

Petr Plecháč, který je nositelem Prémie Otto Wichterleho a Visegrad Group Academies Young Researcher Award, se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR specializuje se na komputační versologii a je spoluautorem Korpusu českého verše. Již několik let se věnuje analýze stylu za pomoci statistických metod a strojového učení.