ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 6326 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Poezie, letošní priorita Českého literárního centra

0 jsk 13.1.2021

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, se letos v souladu se svými dlouhodobými dramaturgickými plány zaměřuje na mnohdy opomíjené odvětví, na poezii.

„České literární centrum svým zaměřením na poezii navazuje na loňský rok, který se nesl ve znamení českého komiksu. Tento dramaturgický koncept se nám osvědčil. Propagaci tvorby českých básníků v zahraničí budeme samozřejmě přizpůsobovat aktuální pandemické situaci. Máme v plánu podporovat knižní i časopisecké publikace, vytvářet digitální formáty, tedy online čtení a debaty, a zároveň připravujeme seriál o české poezii, zejména pro zahraniční publikum. Tradičně pak budeme pokračovat v rezidenčních pobytech pro spisovatele,“ uvedl Martin Krafl, pověřený vedoucí Českého literárního centra.

Loni vznikla polská antologie Sasiadki (Sousedky) představující Polákům tvorbu 10 českých básnířek v překladu Zofie Bałdygy. Obdobná antologie letos vyjde ve Španělsku s ukázkami 17 českých básnířek. Spolu s básníkem Mariem Martínem Gijónem se připravuje speciál o české poezii ve španělském měsíčníku Quimera.

Ve Slovinsku vyjde básnická kniha Petru Borkovcovi, ve Velké Británii sbírka Milanu Děžinskému a výbor Kateřině Rudčenkové, v Německu sbírka Jitky N. Srbové, ve Francii sbírka Jaromíru Typltovi.

Básníci se představí i na Lipském knižním veletrhu (27. až 30. května) – Jitka N. Srbová, Jan Škrob, a na Knižním veletrhu v Paříži (28. a 31. května) v rámci večera poezie s Jaromírem Typltem a s básněmi zesnulého Petra Krále.