ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 7733 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Ozvěny folklóru Zemlinského kvarteta jako sedmá série cyklu 4plus

0 jsk 26.2.2024

Ve Velkém sále Městské knihovny v Praze bude ve středu 13. března v půl osmé večer zahájen sedmý ročník komorní řady 4plus, kterou pořádá Zemlinského kvarteto ve spolupráci s Městskou knihovnou a španělským kulturním institutem Instituto Cervantes.

Série bude letos reflektovat zajímavé téma Ozvěny folklóru. Vydává se tedy jinou cestou než mnohé další festivaly, které připomínají Rok české hudby 2024.

„Z lidové hudby čerpalo ve své tvorbě mnoho autorů klasické hudby. Folklór tvoří nedílnou a velmi podstatnou součást kulturního prostředí každého národa, je tedy, byť občas i nevědomou, inspirací každého hudebního skladatele,“ uvádí violista Zemlinského kvarteta Petr Holman.

„Jsou ale takoví, kteří se k tomuto zdroji hlásí nebo jej dokonce přímo vyhledávají. Vzpomeňme na Leoše Janáčka nebo Bélu Bartóka, kteří lidové písně vyhledávali a sbírali a v mnohých svých dílech pak připomínají nebo dokonce i citují nejrůznější lidové nápěvky nejen svého vlastního národa,“ dodává.