ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 30406 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Obrat prodeje hudby se snížil o šest procent

0 Redakce 12.3.2014

Celkový obrat prodejů se v porovnání s rokem 2012 snížil o 6%, přičemž tento údaj zahrnuje i digitální prodeje, které oproti loňsku narostly o 22% (podíl digitálních prodejů tvoří 27% z celkových prodejů, zatímco v loňském roce byl podíl digitálních prodejů na celkovém trhu pouze 21%).

Za období roku 2013 utržily firmy sdružené v ČNS IFPI z prodeje fyzických a digitálních nosičů 264 milionů korun, příjmy z prodeje fyzických nosičů pak činí téměř 194 milionů korun. Do těchto čísel jsou zahrnuty i příjmy z tzv. distribution deals (tedy příjmy od firem, které sice nejsou členskými firmami ČNS IFPI, ale mají s některou z členských firem uzavřenou smlouvu o distribuci), které jsou součástí oficiálních statistik IFPI i z důvodů snahy o co nejpřesnější popis situace na hudebním trhu.

Z výše uvedených údajů je jasně patrné oživení lokálního trhu s hudbou, zásadním činitelem v zotavení hudebního průmyslu je bezesporu strmý nárůst digitálních prodejů.

Rok 2013, a zejména jeho druhou polovinu, lze označit za období příchodu streamovacích hudebních servisů na český trh. V současné době máme na našem trhu všechny velké hráče (Deezer, GooglePlay i Spotify), kteří nabízejí poslech hudby za ceny přístupné opravdu pro každého. Poslech není omezen ani připojením na internet ani typem přístroje – služby lze využít na telefonech, tabletech i počítačích.

Vývoj on-line hudebního trhu lze dokumentovat i několika statistickými údaji, které ČNS IFPI již tradičně shromažďuje a následně publikuje. V roce 2010 činil podíl digitálních prodejů pouze 7% celkového objemu trhu, což bylo zhruba 25 milionů korun, v roce 2011 tento podíl stoupl již na 12%, což reprezentuje zhruba 36 milionů korun.

V roce 2012 se digitální trh dostal až na 21% trhu celkového, což představuje téměř 58 milionů korun. A konečně v roce 2013 představuje digitální segment již 27% trhu celkového, což prezentuje 70 milionů korun. Česká republika se tak postupně přibližuje celosvětovému trendu, kde je podíl digitálních prodejů na celkovém trhu 34 %.

Nejsilnější pozici na trhu má vydavatelství Universal Music s 31,7%, za ním následuje společnost Sony Music, jejíž podíl na trhu je 19,1%, na třetí příčce se umístil Supraphon s podílem 16,5%. Na dalších místech jsou firmy Warner Music (15,4%), Česká muzika (11,2%) a Popron Music (2,5%).