ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 8396 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

O nejlepším uměleckém díle rozhodne v hradecké galerii hlasování veřejnosti

0 jsk 4.10.2023

Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) otevře v sobotu 7. října v 15 hodin výstavu Hledá se mistrovské dílo představující více než dvě stě děl ze sbírek GMU. Výstava nechává na veřejnosti, aby sama vybrala nejlepší obraz.

Výstava Hledá se mistrovské dílo (8. 10. 2023 – 26. 5. 2024) vychází z poznatků recepční teorie a vybízí návštěvníky, aby na základě vlastních estetických zkušeností a preferencí vybrali nejlepší dílo z rozsáhlých sbírek GMU. Vystavená díla pokrývají období od konce 18. století až po současnost.

Oproti běžným výstavním projektům, kde estetickou kvalitu stanovují odborníci, je královéhradecká výstava postavena na názoru široké veřejnosti a jejím hlasování. Cílem výstavy je porovnat zavedený názor dějin umění s vkusem soudobého publika.

„Kurátorský výběr záměrně kombinuje díla známých malířů s obrazy, které vytvořili autoři méně věhlasní, polozapomenutí, regionální, ale v podstatě neméně důležití. Návštěvníkovi předkládáme značně bohaté spektrum umělecké a technické kvality,“ vysvětluje kurátor výstavy Tomáš Kolich.