ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 8615 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Nový paleolitický nález z Pardědubu u Skalice

0 jsk 7.8.2020

Nové nálezy z okolí Pardědubu u Skalice byly předány amatérským hledačem archeologům Muzea východních Čech, kteří je zařadili do období paleolitu neboli starší doby kamenné. Petr Křížek je jedním z hledačů, kteří jsou s muzeem v kontaktu díky právě startujícímu projektu „Jak nalézat a neničit“, který se zaměřuje primárně na detektorové hledače. Jak je ale patrné, i bez detektoru kovů lze objevovat archeologické stopy po minulých obyvatelích naší země.

Hradec Králové a jeho nejbližší okolí je archeologicky známé a významné, a to z pohledu nálezů chronologicky úplně nejstarších, tedy paleolitických. Stále ale přibývají nálezy z lokalit, odkud doposud známé nebyly. Vyjma vlastních aktivit za to Muzeum východních Čech vděčí i amatérským badatelům z řad veřejnosti.

Díky nově předaným nálezům od Petra Křížka totiž byla objevena nová paleolitická lokalita v místě, kde doposud žádné takto staré nálezy známé nebyly. Učinit podobný objev přitom není zase tak obtížné, stačí se pouze dívat po těch správných kamenech, které jinak do hlíny na polích viditelně nepatří. I to by mělo být jednou z částí plánovaného školení pro amatérské spolupracovníky, které je naplánováno na 12. září letošního roku.

Předané nálezy tvoří dva artefakty. Prvním z nich je tzv. jádro, tedy kus suroviny, ze kterého byly odbíjeny jednotlivé čepele a úštěpy. Právě ty potom pravěkým lidem sloužily jako vlastní pracovní nástroje. Jádro z Pardědubu není nijak zvlášť velké, měří jen asi 3 cm. I to ale lovcům a sběračům ve starší době kamenné stačilo. Druhý z nálezů je již větší, jeho délka je zhruba 5,5 cm.

„Jedná se o tzv. dekortikační úštěp. Jeho účelem bylo z celého původního valounu suroviny odstranit tvrdou a pro výrobu nástrojů nepoužitelnou kůru tak, aby pro další štípání zbyla už jen čistá surovina, tedy vlastní jádro. Náš úštěp z Pardědubu má proto celou jednu stranu pokrytou kůrou, zatímco ta druhá je naopak bez jakýchkoli stop po tomto prvku. Ačkoliv se tedy ani v jednom případě nejedná o hotový nástroj, jako je například hrot oštěpu, svědčí tyto artefakty o zpracovávání kamenné suroviny a výrobě artefaktů na této lokalitě“, říká archeolog Petr Čechák.