ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 20747 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Novou vedoucí Dismanova dětského souboru je Gracerová Chrzová

0 Redakce 7.12.2021

Dismanův rozhlasový dětský soubor vstoupil úspěšně do další sezóny. Od 1. prosince 2021 ho nově vede umělecká vedoucí Magdaléna Gracerová Chrzová, která se celý svůj profesní život věnuje především vzdělávání a výchově talentovaných dětí a mladých lidí.

„Legendární Dismanův rozhlasový dětský soubor během svojí existence vychoval již řadu výjimečných dětských herců, kteří účinkují v rozhlasových hrách, v divadle i ve filmu. Řadí se tak k respektovaným uměleckým tělesům Českého rozhlasu. Věřím, že se umělecké vedoucí Magdaléně Gracerové Chrzové podaří navázat na tradice sboru. Přeji jí spoustu úspěšných vystoupení s Dismančaty,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Magdaléna Gracerová Chrzová vystudovala hudebně-dramatické oddělení na Pražské konzervatoři a studijní obor dramatická výchova na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (AMU). Jako herečka účinkovala v několika divadlech, v televizi i ve filmu. Pedagogické činnosti se věnuje již od roku 1997. Nejprve působila jako pedagožka literárně-dramatického oboru na základních uměleckých školách a komunikačního semináře na Univerzitě Jana Ámose Komenského.

Před nástupem do Českého rozhlasu vedla divadelní soubory v Divadle Radar a vyučovala dramatickou výchovu na Pražské konzervatoři. V současné době vyučuje jevištní řeč na Divadelní fakultě AMU.