ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 16407 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Nová expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze

0 jsk 7.2.2023

Nová expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze se jmenuje ART, LIFE. Umění pro život a v šesti tematicky rozdělených sálech představuje plastický a živý obraz evropského užitého umění od antiky až po design dvacátého a jednadvacátého století.

Vystaveno je více než třináct set předmětů ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea, která čítá celkem půl miliónu exponátů.

Expozice ukazuje, jak všechny věci kolem nás vstupují do lidského života a mění jej po stránce funkční i symbolické. Užité umění a design spoluutváří životní styl a modely lidského chování. Více než v jiných oblastech umělecké tvorby zde vystupuje do popředí bytostný smysl věcí, jejich účel, zjištění, pro koho, jak a proč vznikly. Zmíněné souvislosti však v expozici nezastiňují kvalitu unikátních uměleckých děl a jejich tvůrců, ani poetiku a tajemství každodenních předmětů.

„Datum otevření expozice 7. února jsme zvolili záměrně,“ říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. „V tento den v roce 1885 byla v právě dostavěném pražském Rudolfinu zpřístupněna první expozice muzea, úředně založeného po mnohaletém úsilí ve stejném roce. Uzavíráme tímto také několikaletý investiční program rekonstrukce a revitalizace muzea schválený v roce 2008, který zahrnoval také stavbu Centrálního depozitáře a zásadní modernizaci historické budovy v letech 2014 až 2017.“