ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 4718 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Největší středověké knihovny Česka představí rozsáhlá monografie

0 jsk 16.12.2021

Rozsáhlá třísvazková publikace, která v Česku nemá svým zaměřením obdobu, je knižní novinka Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. Jedinečná je v důkladnosti, s jakou mapuje jak rukopisy, tak prvotisky obou knihoven. Autorkami jsou Lucie Doležalová a Adéla Ebersonová z FHS UK a kodikolog Michal Dragoun. Publikace vychází v Nakladatelství Scriptorium.

Třísvazková publikace se podrobně věnuje knihovně augustiniánské kanonie v Třeboni, která je největší dochovanou středověkou klášterní knihovnou v Čechách. Detailně popisuje i knihovnu augustiniánů v Borovanech, která byla s tou třeboňskou institucionálně propojena.