ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5731 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Narozeniny Pondělíčka oslaví vydáním jeho esejů

0 Richard Winter 4.5.2016

Legendární sexuolog a psycholog, též filmový teoretik (znalec tvorby Ingmara Bergmana a Alfreda Hitchcocka) a malíř Ivo Pondělíček oslaví 17. června osmdesáté osmé narozeniny. Při této příležitosti vydává Prostor výbor jeho esejů pod názvem Labyrinty duše & Bída psychologie, které jsou léta rozebrané či knižně dosud nevyšly. Text doprovázejí reprodukce obrazů světových surrealistů, korespondujících s náměty esejů. Na obálce je reprodukce Pondělíčkova obrazu pod jeho uměleckým jménem Dubroka ip.

Profesor Ivo Pondělíček je autorem dvaceti knih o psychologii, sexuologii a filmu a stovek studií, článků a recenzí. Eseje zařazené v této publikaci napsal v letech 1965 až 2015. Mezi datem prvního vydání jednotlivých esejů a jejich napsáním uplynul někdy dlouhý čas. Většina jich byla psána v době normalizace, kdy je autor nemohl anebo nechtěl publikovat. Například eseje Labyrinty duše & Bída psychologie tvořil autor v letech 1972–1975, ale publikovány byly až v roce 1994, kdy ho k tomu přemluvil jeho přítel a čtenář Bohumil Hrabal.

Tematická šířka a hloubka autorových esejů vychází z jeho mnohostranných zájmů a bohaté zkušenosti profesní i životní jako klinického psychologa (a sexuologa) i teoretika umění a filmu. Jedním z témat je psychosomatika a vyrovnávání se s onemocněním tělesným i psychickým. Zde mj. vynikají autorovy úvahy o významu tváře pro lidskou identitu a možnost komunikace, které vytěžil ze své praxe na klinice popálenin. Další oblast tvoří eseje o literatuře a výtvarném umění ve vztahu k rozmanitým psychologickým a sociálním jevům. Čtenář se tak setká například s Flaubertovou paní Bovaryovou, Zolovou Nanou či Donem Juanem nebo s rozborem erotiky v dílech moderních malířů.

Třetí okruh se věnuje takzvané vědecké psychologii, respektive její schopnosti postihnout duši a duševní procesy, a mezím psychologického poznání. A v neposlední řadě zaměřuje Ivo Pondělíček svůj pohled také na úlohu moderních médií v souvislosti s proměnou alfabetické kultury na obrazovou a kritizuje jejich negativní působení na společnost i na jednotlivce.

(foto: Wikipedie)