ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5057 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Národní galerie Praha představí nejlepší evropské mistry grafiky manýrismu

0 jsk 17.5.2024

Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než dvě stovky děl, nejen grafiku, ale i kresbu, malbu a umělecké řemeslo. Výstava „Od Michelangela po Callota. Umění grafiky manýrismu“, na níž Národní galerie Praha spolupracovala s francouzským Muzeem Louvre, bude otevřena ve Valdštejnské jízdárně od 17. května do 11. srpna.

Jde o ojedinělý výstavní projekt, nejen proto, že některá z děl nebyla ještě nikdy veřejně vystavena, ale také díky faktu, že k vidění budou práce ze všech tehdejších hlavních uměleckých center: Itálie, Nizozemí, Německa, Čech i Francie.

„České publikum poměrně dobře zná umění na dvoře Rudolfa II., ale výstavní projekt zaměřený na grafiku v takových souvislostech se ještě nekonal ani jinde v Evropě,“ říká Alena Volrábová, kurátorka výstavy a ředitelka Sbírky grafiky a kresby Národní galerie Praha.

Pro návštěvníky je připraven výběr více než dvou stovek vynikajících rytin a leptů, kreseb, maleb, šperků a jiných předmětů uměleckého řemesla, které mapují proměny manýristického stylu, jeho experimenty a originalitu, ale i provázanost s ostatními druhy umění. Vypovídají také o jeho roli v umělecké výměně mezi Itálií a ostatními evropskými zeměmi.

„S klíčovými díly Michelangela, Raffaela, Giulia Romana nebo nádhernou výzdobou francouzského královského zámku ve Fontainebleau se lidé tehdy seznamovali nejčastěji právě prostřednictvím grafických listů,“ vysvětluje kurátorka výstavy Blanka Kubíková.