ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 14489 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Národní galerie Praha bude mít nový depozitární areál

0 jsk 20.1.2021

Národní galerie Praha zná architekta pro nový depozitární areál, který postupně vyroste na pozemcích v pražských Jinonicích. Výstavba bude trvat minimálně sedm let od zahájení projektu. Areál podle návrhu studia JIKA-CZ s.r.o. nabídne, mimo péči o umělecká díla, také prostory pro odbornou prezentaci děl a veřejné edukační programy.

Národní galerie Praha jako sbírkotvorná instituce dlouhodobě řeší řádné ukládání uměleckých děl. Kapacita stávajících depozitářů je již zcela vyčerpána, proto se přistoupilo k výstavbě moderního depozitárního areálu.

Nový depozitární komplex bude obsahovat vedle prostor pro uložení uměleckých děl, technologického zázemí a zázemí pro odbornou správu sbírky, i veřejně přístupnou část – otevřený depozitář a prostory pro edukační programy, výtvarné dílny a přednášky.

Nedílnou součástí komplexu budou také pracoviště pro systematickou péči o umělecká díla – restaurátorské ateliéry, laboratoře a digitalizační centrum. Vybraná umělecká díla budou umístěna i v exteriéru, ve veřejnosti přístupném sochařském parku.

„Nové multifunkční centrum se stane srdcem instituce, kde bude probíhat většina činností týkajících se odborné správy sbírky a uskladňování děl. Projekt má tři základní cíle: poskytnout co nejkvalitnější manipulační a výzkumné zázemí pro sbírky, nechat veřejnost nahlédnout do zákulisí galerie, což bude možné díky specifickému uspořádání depozitárních prostor, restaurátorských ateliérů a laboratoří, a vytvořit veřejné místo setkávání pro lokální komunitu. Usnadní se tím a zefektivní řízení aktivit, které jsou v tuto chvíli rozptýleny. Právě jejich soustředěním na jedno místo bude galerie schopna urychlit proces katalogizace a výzkumu sbírek. To je zásadní pro dlouhodobou stabilizaci podmínek uchovávání uměleckých děl,“ říká generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Areál vyroste na pozemcích v Jinonicích, kde NGP vybuduje moderní komplex budov s pracovišti pro všestrannou péči o umělecká díla, který bude dominovat danému území a dotvoří jeho urbanismus. Předpokládaná doba realizace je sedm let od zahájení projektu, celkové odhadované investiční náklady dosáhnou 1,3 miliardy Kč. Pro první fázi, která zahrnuje již realizovaný výkup pozemků a zpracování projektové dokumentace pro urychlenou výstavbu první budovy, bylo vyčleněno 64 milionů Kč.