ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 9141 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Náprstkovo muzeum zve na výstavu Čas zámořských objevů

0 Richard Winter 15.11.2013

Národní muzeum otevírá 15. listopadu 2013 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze výstavu Čas zámořských objevů, a zahajuje tak nový výstavní cyklus Peníze. Dobrodružná výstava provede návštěvníky dobou, kdy Evropané začali objevovat dosud nepoznané končiny, a seznámí je se světem mořeplavců, výzkumníků, domorodců, otroků, misionářů i pirátů, kteří jsou s tímto obdobím nerozlučně spjati.

Výstava na jednom místě představí exkluzivní předměty z českých i zahraničních sbírek: vzácné exponáty z aztécké a incké sbírky Náprstkova muzea, nejcennější obraz Národního muzea od José Márii Velaska Údolí Ciudad de México z hory Santa Isabel a další malby. Návštěvníci uvidí i řadu mimořádných zápůjček ze zahraničních muzeí včetně monumentálního portrétu nejznámějšího mořeplavce světa – Kryštofa Kolumba – ze sbírek Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Řada předmětů bude vystavená v České republice vůbec poprvé.

Čas zámořských objevů je první výstavou z výstavního cyklu Peníze, který přiblíží návštěvníkům Národního muzea fungování světa z ekonomického hlediska. Byly to právě zámořské objevy výprav, přivážejících do Evropy drahé kovy, otroky a nové plodiny, které změnily ekonomické fungování starého světa a život jeho obyvatel.

“Období objevitelských výprav přineslo Evropě nejen zlato a stříbro, ale i dnes úplně běžné zboží jako kávu, čaj, čokoládu, brambory nebo rajčata. Jak to vše změnilo život lidí v Evropě, uvidí návštěvníci na naší výstavě, která je určena nejen odborníkům, ale všem zájemcům o historii a lidem s romantickou duší,” dodává Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Čas zámořských objevů provede návštěvníky životem hlavních protagonistů i dalších účastníků odvážných výprav – posádky dobyvatelských, obchodních, vědeckých i pirátských lodí, ale i životem domorodého obyvatelstva a otroků. “Návštěvníci se na výstavě seznámí s tím, co všechno zámořské výpravy Evropanů přinesly samotné Evropě i objeveným zámořským končinám, k jakým kontaktům, střetům a vzájemnému přínosu docházelo v tomto významném období,” přibližuje výstavu její autorka Kateřina Klápšťová.