ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 20612 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Nadace Život umělce ocenila za celoživotní mistrovství 35 umělců starších 70 let

0 Petr Hašek 12.11.2012

Nadace Život umělce v Praze ocenila za celoživotní mistrovství 35 umělců starších 70 let. Mezi nimi byli například klavírista a pedagog Petr Adamec, herec Pavel Landovský, zpěvák a muzikant Antonín Gondolán, sbormistr a pedagog Lubomír Mátl, harfistka Renata Kodatová, zpěvák a skladatel Ivan Mládek, herečka Marie Tomášová, režisér Ladislav Vymětal, dramaturg a pianista Vladimír Truc, houslistka Libuše Bourková a zpěvák a herec Jiří Štědroň.

Dosud převzalo cenu Senior Prix na devět set umělců. Ocenění jsou pro nadaci už dvacet let příležitostí poděkovat jim za celoživotní práci v divadle, televizi, rozhlase, na koncertních pódiích i v nahrávacích studiích. Nadaci zřídilo šest profesních organizací. Její činnost směřuje i k podpoře mladých výkonných umělců.

“I když většina z oceněných už uměleckou dráhu opustila, jejich výkony jsou dodnes živé na záznamech divadelních inscenací i koncertů,” uvedla výkonná ředitelka nadace Dagmar Hrnčířová.

Vloni vynaložila na sociální program ve formě finančních příspěvků výkonným umělcům nebo jejich rodinným příslušníkům na 970.000 korun. Dalších 4,7 milionu korun vložila do podpory realizace uměleckých projektů a do péče o seniory, mimo sociálních příspěvků dala 468.394 korun. Aktivity nadace podniká za podpory společnosti Intergram. Pečuje i o náhrobek Voskovce a Wericha na Olšanském hřbitově a o pietní místo na Vyšehradě.

rwi