ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 24151 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Na jevišti Nové scény doprovodí představení timINg 100 metronomů

0 Redakce 27.4.2011

Ojedinělý projekt timINg, který Orchestr BERG, DekkaDancers a balet Národního divadla představí 9., 10. a 11. května na Nové scéně Národního divadla, doprovodí 100 metronomů. Koncert pro osm tanečníků a orchestr je podle jeho tvůrců sondou do nitra budovy Nové scény a vnitřního světa jednotlivých tanečníků, a to s přítomným orchestrem přímo na scéně, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost.

Výchozím impulsem pro vznik společného projektu Orchestru BERG, DekkaDancers, baletu ND a Nové scény s názvem timINg se staly skladby Poeme symphonique pro 100 metronomů a Ramifications György Ligetiho, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda a Dances Louise Andriessena.

Ligetiho slavná skladba zazní v rámci projektu v české premiéře. Zatím se totiž nikomu nepodařilo potřebné množství metronomů shromáždit. Tentokrát vznikla unikátní kolekce, strojky prostřednictvím veřejné sbírky zapůjčila stovka hrdých patronů, mezi nimiž jsou i známé osobnosti jako  například Soňa Červená, Miroslav Táborský nebo Ondřej Havelka.
Metronomy si již od dubna mohli prohlédnout návštěvníci Nové scény. Všechny budou spuštěny najednou bez přímého zásahu lidské ruky.

"Samotný název timINg asociuje hru s časem a načasováním. Vyvstává otázka: jakou rychlostí pro člověka plyne čas? Spojením prostoru Nová scéna a vnitřního prostoru jednotlivých tanečníků se zrodila cesta – putování časoprostorem, kdy se Nová scéna jeví jako labyrint, ve kterém se člověk ztrácí," osvětlil název projektu dramaturg Lukáš Trpišovský.

Představení bude ojedinělé zejména tím, že v něm hrají naprosto vyváženou roli hudba, tanec i média. Originalitu a technologie tvůrci použili i při tvorbě plakátu k představení – původně plánované odpálení kamerové rakety z Piazzety Nové scény nahradil unikátní stroj hexacopter. Díky videu se může kdokoliv virtuálně vznést nad Novou scénu a pozorovat ji z ptačí perspektivy.

"Výsledná forma projektu bude na hranici mezi koncertem a divadlem. V Německu se pro takový druh divadla vžilo spojení Musiktheater. Bohužel doslovný překlad jako hudební divadlo je spíše zavádějící, protože nám stále nejvíce půjde o hudbu a teprve pak o divadlo. Režie se ujala Petra Tejnorová, která má ve svých inscenacích velmi blízko k fyzickému autorskému divadlu," doplnil k formě projektu dramaturg Trpišovský.

rwi