ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5085 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Miroslav Sekera nahrál skladby Liszta a Smetany

0 jsk 15.5.2020

Klavírista Miroslav Sekera vydává album sestavené ze skladeb Franze Liszta a Bedřicha Smetany. „K nahrání alba mě vedly dva důvody. V Lisztových skladbách jsem především chtěl vyzdvihnout muzikálnost a poetičnost, nikoli prvoplánovou demonstraci klavíristovy techniky, a Bedřich Smetana je pro mě zjevení našeho romantismu. Jeho klavírní skladby nejsou oproti dílům Franze Liszta tak známé, a přitom jde v mnoha případech o skutečné klavírní skvosty devatenáctého století. Rád bych dokázal, že Bedřich Smetana byl komponista srovnatelný s Franzem Lisztem a že jeho hudba patří na světová pódia,“ uvedl Sekera.

Spojení Smetany a Liszta není nijak překvapivé: oba byli vynikající pianisté a klavír sehrál důležitou roli zejména v prvních desetiletích jejich životní a umělecké dráhy. Liszt byl Smetanovi velkým vzorem, což dokládá i poznámka v jeho deníku: „S pomocí a milostí Boží budu jednou v technice Lisztem a v komponování Mozartem.“

Jejich korespondence a několikeré osobní setkání později vyústilo v přátelství. Zatímco Lisztovo klavírní dílo se těší velké pozornosti, klavírní Smetana si stále hledá cestu do širšího povědomí. Již první cyklus charakteristických skladeb Bagatelles et Impromptus (1844) dvacetiletého Smetany obsahuje rysy typické pro celou jeho klavírní tvorbu. Pětiletý pobyt ve švédském Göteborgu i setkání s Lisztem posílily Smetanovo směřování k programní hudbě. To se promítlo i v několika virtuózních klavírních skladbách z té doby, včetně klavírní básně Macbeth a etudy Na břehu mořském. Sekerova interpretace dává v plnosti zaznít Smetanově genialitě i jedinečnosti, kterou tak dobře známe z jeho symfonických básní a teprve ji objevujeme i v díle klavírním.