ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 7046 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Mír, demokracie a lidská práva v Asii online na PLAY.CZ

0 Redakce 4.9.2009

Dne 11. září 2009 se v Praze uskutečnila konference s názvem „Mír, demokracie a lidská práva v Asii“.

Účastníci konference se zaměřili na přijímání Všeobecné deklarace lidských práv, a to především v oblasti svobody myšlení, svědomí a náboženství, na ochranu kulturních práv náboženských a etnických menšin včetně ochrany jazyka, duchovních tradic a zvyků, na právo na vzdělání jako na jedno z nejvíce popíraných práv menšin, a konečně i na environmentální práva a jejich souvislost s ochranou lidských práv,“ říká ředitel pořádající Nadace Forum 2000 Oldřich Černý.

Cílem konference je za prvé podělit se o zkušenosti a prodiskutovat vývoj situace ve výše uvedených oblastech v Asii a za druhé dohodnout se na konkrétních návrzích a způsobech, jak účinně tyto záležitosti vyřešit (např. sestavit stálou pozorovací komisi, která by pravidelně publikovala a šířila zjištěné informace, vyslat do problematických oblastí mise a na místě tak zjistit skutečný stav věcí, či zadat vypracování případových studií). Celou akci ukončila závěrečná tisková konference.

Podívejte se na záznam z koneference: 

Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4
Tisková konference