ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5095 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Kultura stále nedosahuje na čísla před pandemií

0 jsk 30.5.2024

Český statistický úřad vydal zprávu o stavu české kultury. Stojí v ní, že byť v roce 2022 došlo ke značnému oživení návštěvnosti kulturních zařízení s meziročním nárůstem o 62 procent, stále šlo o pouze 79 procent úrovně návštěvnosti roku 2019.

Celkový hospodářský výsledek kulturních organizací rok 2019 sice nominálně překonal, po započtení výše inflace ale reálně poklesl o 2 procenta. Průměrná mzda v kultuře se v roce 2022 pohybovala okolo 38,2 tis. Kč a dlouhodobě se drží pod celostátním průměrem.

„Ve srovnání s rokem 2021 návštěvnost kulturních zařízení na jednoho obyvatele v roce 2022 výrazně vzrostla, a to nejvíce v oblasti divadel, konkrétně o 114 procent, kulturních domů o 93 procent a kinosálů o 79 procent,“ říká Lenka Kárászová z odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu.

„Výše průměrné mzdy v kultuře dlouhodobě zaostává za celostátní průměrnou mzdou. V roce 2022 byl rozdíl přibližně pětiprocentní,“ dodává Jaroslav Novák z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS).