ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5578 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Knihovna Kroměřížska má certifikát Handicap Friendly

0 Redakce 18.5.2020

Další knihovna se může pyšnit certifikátem Handicap Friendly pro tělesné postižení. V dubnu 2020 byl odbornou komisí udělen tento certifikát Knihovně Kroměřížska – příspěvkové organizaci pod vedením ředitelky Šárky Kašpárkové. Knihovna byla posuzována podle Standardu Handicap Friendly vypracovaného odborníky z jednotlivých oborů a knihovníky ze sekce Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Odbornou komisi tvořili hodnotitelka a garant Helena Hubatková Selucká, za fyzickou přístupnost Petra Okřínová a Lucie Dobiášová a za přístupnost webových stránek knihovny Radek Pavlíček. Komise vyhodnotila kroměřížskou knihovnu jako instituci, která v maximální míře usnadňuje přístupnost skupině uživatelů s tělesným postižením.

Knihovna zařazuje do svých plánů problematiku přístupnosti pro různé skupiny osob se specifickými potřebami. Zaměřuje se na informovanost a proškolení svých zaměstnanců v dané problematice, přizpůsobuje prostory knihovny podle potřeb osob s tělesným postižením. K čemuž dochází za finanční podpory Města Kroměříž, které je jejím zřizovatelem. V knihovně pracuje Marcela Kořínková, dlouhodobá členka sekce Bezbariérové knihovny, která se aktivně podílí na podnětech pro činnost sekce a je garantkou Metodiky pro uživatele s tělesným postižením v knihovnách.

(zdroj foto: wikipedia)