ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 8722 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Kniha Zdivočelý kontinent vypráví o krvavém chaosu poválečných let v Evropě

0 Richard Winter 1.6.2015

Kniha Zdivočelý kontinent britského historika Keithe Lowea vypráví o krvavém chaosu poválečných let v Evropě.
Podle něj druhá světová válka v květnu 1945 neskončila, ale pokračovala v různých podobách ještě několik let. V knize Zdivočelý kontinent – Evropa po druhé světové válce líčí málo známý, děsivý obraz kontinentu zachváceného nezákonností a násilím. Dílo bylo přeloženo do 15 jazyků a přineslo autorovi mezinárodní věhlas. K 70. výročí konce 2. světové války vydává Paseka.

Ačkoli válka skončila oficiálně v květnu 1945, trvalo celé desetiletí, než se Evropa opět postavila na nohy. Válka zanechala třicet milionů obětí, rozvrátila ekonomiku a instituce – policii, média, dopravu, místní i národní vlády. Kriminalita se vymkla kontrole a lidé čelili všudypřítomnému hladu.

Autor vykresluje prostřednictvím pestrého výběru konkrétních lokalit obraz chaosu prvních poválečných let, vlnu msty na nepřátelích a kolaborantech, znovuoživený antisemitismus, k němuž paradoxně vedlo osvobození vězňů koncentračních táborů, a další monstrózní etnické čistky, které zbavily domovů desítky milionů lidí. Úspěšná kniha, pokrývající zhruba roky 1944 – 1949, aspiruje na základní příručku k dějinám poválečné Evropy a její opětovné konsolidace. Z anglického originálu přeložily Marie Šmilauerová a Zuzana Šťastná.

Britský historik a spisovatel Keith Lowe je uznávaným odborníkem na druhou světovou válku a konzultantem televizních a rozhlasových historických dokumentů. Po 12 letech práce nakladatelského editora se rozhodl pro spisovatelskou dráhu.

Kritika oceňuje především jeho historické práce o druhé světové válce a jejích následcích. Inferno: The Fiery Devastation of Hamburg, 1943 (Inferno: Sežehnutý Hamburk, 1943; 2007) se zabývá bombardováním Hamburku britským a americkým letectvem v roce 1943, které zničilo většinu města a přineslo smrt přibližně čtyřiceti tisícům civilistů. Za dílo Zdivočelý kontinent (Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II) britský PEN klub udělil autorovi Hessell-Tiltmanovu cenu za historii. Keith Lowe žije v Londýně se svou ženou a dvěma dětmi.

Tagy: