ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 14953 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Kniha Václava Vebera Rudý car je obžalobou stalinismu

0 Richard Winter 9.2.2016

Václav Veber ve své knize Rudý car s podtitulem Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1923–1953 polemizuje s chápáním Stalina jako architekta socialismu, vítěze nad nacisty a tvůrce sovětského impéria. Vykresluje ho jako typ extrémního osobního tyrana, despoty či jakéhosi „superdiktátora“, který měl snad jedinou dovednost: uplatnil dokonale hyperbyrokratický kontrolní systém doprovázený terorem, a to důsledně a s naprostým úspěchem.

Stalin podle autora žádný nový řád nevytvořil, hitlerovskou říši přemohli vojáci za vydatné spojenecké pomoci a za těžkých ztrát, na nichž se podepsal, a impérium, o kterém se soudilo, že je na věky, bylo sice velké, ale nevyrovnané a dnes již neexistuje.

Stalinismus, a tedy i Stalin sám, naplňoval extremistické plány skupiny politických dobrodruhů či spíše zločinců, kteří aspirovali na vládu nad světem, jejímiž projevy byly krádeže, masové represe, terorismus, bída, železná opona či genocida. Byl to po všech stránkách systém protidemokratický, naplněný militaristickou propagandou i skutečnou přípravou agrese a aktivitou propagandistických frází a slibů. Je pravda, že stalinismus nebyly jen věznice, popravy, lágry a vyhnanství, ale pokud se informacím o těchto činech vyhneme, nikdy celou pravdu o Stalinovi neřekneme.

Doc. PhDr. Václav Veber, CSc. je emeritním docentem Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice. Většinu svého profesního života strávil na vysokých školách jako vyučující s výjimkou období 1970 až1990, kdy byl nucen vykonávat jiná povolání. Po rehabilitaci v roce 1990 se vrátil na FF UK, v letech 1999 až 2015 byla jeho kmenovým pracovištěm Univerzita Pardubice. Specializuje se na dějiny Ruska a Sovětského svazu. V nakladatelství Triton již vydal práce Leninova vláda (Rusko 1917-1924), Stalinovo impérium (Rusko 1924-1953) a Nikita na trůně. Chruščov v čele SSSR v letech 1953 až 1964.