ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 17755 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Kniha Rodinná čest je o střetu dvou kultur a naprosto rozdílných světů

0 Richard Winter 18.11.2015

Střet dvou kultur, dvou naprosto rozdílných světů. Pákistánská dívka, americký chlapec. Rodinná čest – dramatický příběh od Lucy Ferris je o dívce pocházející z pospolité pákistánské rodiny ctící tradice a zvyky. Zároveň však také studentky americké univerzity, která má vztah se spolužákem. Lze být obojím? Anebo se za takové přání platí životem?

Americká spisovatelka Lucy Ferriss napsala deset knih, převážně románů, za které získala řadu literárních cen. Největšího úspěchu však dosáhl příběh, jehož český překlad vychází pod názvem Rodinná čest (A Sister to Honor) v překladu Hany Pernicové. Autorka navazuje na tradici tvorby Khaleda Hosseiniho a nabízí čtenářům zasvěcený vhled do dvou kultur, jejichž rozdílnost a vzájemné nepochopení vyústily v jeden z největších problémů dnešního světa.

Svého úkolu se Lucy Ferriss zhostila vskutku pečlivě: v zájmu autentičnosti díla podnikla rešeršní cestu do severovýchodního Pákistánu, kde se snažila co nejdůvěrněji poznat tamní zvyky a mentalitu. Ve výsledku nám tak předkládá román, který nalézá kus pravdy na obou stranách.

Áfija Sattárová je skromná, zbožná a nadaná dívka ze severního Pákistánu. Hýčká si svůj velký sen: chce vystudovat medicínu na americké univerzitě, pak se vrátit domů a stát se venkovskou lékařkou. Rodina Áfiju podporuje – jsou přece moderní lidé a nebudou jí bránit ve splnění snu jen proto, že je dívka! Vše se ale změní ve chvíli, kdy se na internetu objeví fotka Áfiji, jak se drží za ruku s americkým chlapcem, a po ní další, ještě povážlivější. V očích rodiny se dívka dopustila neodpustitelného prohřešku, který lze odčinit jen jediným způsobem.

Vykonavatelem trestu se má stát Áfijin bratr Šáhid, který také studuje ve Státech. Měl na sestru dohlížet, zaštítit ji před nemorálním západním světem. Bohužel svou úlohu nesplnil – neochránil sestřinu mravnost, a na celé rodině tak ulpěla ohavná skvrna hanby. Ano, Šáhid má být tím, kdo hříšnici zabije…

Dramatický příběh sourozenců Sattárových popisuje nevyhnutelný střet dvou kultur. Autorka důvěrně zná obě prostředí a v tomto pozoruhodném románu nabízí čtenáři nespočet podnětů k přemýšlení.