ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5836 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Kniha cambridgeského profesora Zápas o evropskou nadvládu je nebývale aktuální

0 Richard Winter 2.12.2015

Kniha cambridgeského profesora Brendana Simmse Zápas o evropskou nadvládu je nebývale aktuální. Vychází v době, kdy náš kontinent prožívá neobvyklou nejistotu a je poutavou četbou pro každého, kdo se snaží porozumět minulosti i současnosti Evropy. „Každý, kdo ovládne celou Evropu, se nakonec zmocní vlády nad světem,“ tvrdí v ní historik Simms.

„Tato kniha ukazuje, že základní bezpečnostní záležitosti, s nimiž se snažili vypořádat Evropané, po staletí zůstávaly a nadále zůstávají pozoruhodně neměnné,“ píše v úvodu své knihy Zápas o evropskou nadvládu – Od pádu Cařihradu po současnost Brendan Simms. Cambridgeský profesor, jehož Timothy Snyder nazývá „nadaným historikem Evropy“ napsal rozsáhlou a erudovanou publikaci, vtahující čtenáře do velkolepého děje plného nestálých spojenectví, vojenských střetů a mocenské ctižádosti. A podle Snydera nám připomíná, že „Rozhodnutí, která dnes činí Berlín (a Londýn) o budoucnosti Evropy, mohou být zásadní pro budoucnost světa.“ V překladu Zdeňka Hrona vydává nakladatelství Prostor.

Autor knihu rozčlenil do osmi kapitol odpovídajících periodizaci boje o nadvládu nad starým kontinentem a neustálým proměnám mocenských konstelací. Hlavní myšlenkou díla je, že v dějinách některé věci navzdory změnám zůstávají stejné, a k nim patří zásadní záležitosti bezpečnosti na našem kontinentu: sen o univerzální říši a ústřední postavení i role Svaté říše římské národa německého a poté Německa spojujícího „jako polovodič“ různé složky evropské rovnováhy.

Simms zkoumá, jakým způsobem se podstatné problémy evropského mocenského zápasu řešily v minulosti. Na závěr nekončí žádnými věštbami, ale místo toho raději klade otázky. Přesto ovšem přichází s postřehem, že dnešní Německo stojí před dilematem, zda se má celou svou hospodářskou vahou postavit za pokračující sjednocování Evropy, anebo usilovat o vlastní ekonomickou hegemonii. Simms zároveň tvrdí, že dnešní Evropa se může skutečně sjednotit (podobně jak to alespoň částečně a přechodně činila tváří v tvář osmanskému nebezpečí) pouze pod vlivem velkého vnějšího či vnitřního ohrožení a táže se, zda se to stane ve formě konfrontace s putinovským Ruskem, k níž dojde například kvůli pobaltským státům, Bělorusku či Ukrajině, nebo rozhodného měření sil s novodobým islamistickým chalífátem vzniklým na Středním východě, případně střetnutí s Čínou pronikající do oblastí, jež jsou pro ni životně důležité.

Kniha je určena jak znalcům a odborníkům v oblasti historiografie, tak všem zájemcům o historii a politiku z řad širší veřejnosti.
Brendan Peter Simms se v pedagogické, vědecké a publikační činnosti zaměřuje na evropskou zahraniční politiku 18. až 20. století. Jeho záběr je široký, každý z jeho zatím čtyř vydaných titulů zprostředkovává vhled do dějin jiné evropské velmoci. Ještě hlouběji do historie se autor ponořil v ambiciózním díle Zápas o evropskou nadvládu. Od pádu Cařihradu po současnost. K současnému dění se rovněž vyjádřil kontroverzní knihou Unfinest Hour. Britain and the Destruction of Bosnia (Nejtěžší hodina. Británie a zničení Bosny, 2001), kde kriticky komentuje britský postup ve válce v Jugoslávii. Zastává hodnoty a postoje liberální demokracie.