ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 17346 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Jan Čižmář vydává album loutnové hudby Jana Antonína Losyho

0 jsk 23.5.2024

Album, které Supraphon nyní vydává v edici Hudba Prahy osmnáctého století, se zabývá dílem významného loutnisty a skladatele, hraběte Jana Antonína Losyho (1651–1721) z neobvyklého úhlu pohledu. Losy je znám jako přední osobnost pěstování hry na loutnu v habsburské monarchii, zejména ve Vídni a v Praze.

Mezi mnoha rozptýlenými prameny je řada dokladů o tom, že některé jeho sólové skladby byly hrány také jako komorní hudba v různých kombinacích s dalšími nástroji, i když se bohužel nedochovaly žádné doprovodné party. Hráč na historické nástroje, pedagog, badatel a producent Jan Čižmář zrekonstruoval pro album vybrané ansámblové skladby, aby ukázal rozmanitost možných nástrojových obsazení naznačených v některých pramenech.

Album příznačně nazvané Losy, Weiss: Loutnová hudba v Praze a Vídni circa 1700 dále představuje původně loutnové skladby v alternativních, avšak originálních dobových verzích.