ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 12154 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Hlavní výstavu Designbloku navrhl Jan Plecháč

0 jsk 24.9.2020

Dvaadvacátý ročník největšího pražského festivalu designu proběhne letos za speciálních epidemiologických opatření od 7. do 11. října. Designerii, konceptuálně zpracované srdce Designbloku, i hlavní výstavu Vášeň letos navrhl úspěšný designér Jan Plecháč. Festival zároveň představil organizační změny a opatření, které pro veřejnost i vystavující zaručí bezpečnou účast na festivalu. Novinkou je rozdělení na sektory a časově omezené vstupenky. Některé sektory festivalu budou přístupné zdarma.

Jméno Jana Plecháče rezonuje českou designérskou scénou již řadu let. Společně s Henrym Wielgusem má za sebou spolupráce se špičkovými českými i zahraničními značkami, a také široké portfolio vlastní tvorby. Právě on naváže na Lucii Koldovou, Maxima Velčovského a Jana Rosického, kteří zpracovali Designerii v minulých letech. Designerie bude umístěná v ambitu prostoru Gabriel Loci, kde dříve bývala zahrada.

„Tam, kde se původně nacházela rajská zahrada, se opět navrací zeleň. Ovšem jen na pár dní. Tak zde vzniká pop-up eden nebo ráj a v kontrastu s tímto rajským požitkem je architektura vystavěná z 222 kusů štaflí, z předmětu velmi obyčejného, avšak nikoliv přízemního, který návštěvníkům umožní až neuvěřitelný nadhled. A právě nadhled je přesně to, co obecně naše společnost velmi potřebuje. Mottem letošní Designerie je: Nevyrábět a nevyhazovat. Půjčit si, hrát si a pak zase vrátit,“ popsal svůj záměr designér Jan Plecháč.