ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 13927 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Galerie Rudolfinum nabízí americké Venuše Ladislava Sutnara

0 Redakce 30.6.2011

S téměř neznámou tvorbou česko-amerického designéra Ladislava Sutnara seznámí od 30. června do 18. září v pražské Galerii Rudolfinum výstava U.S. Venus. Na první samostatné přehlídce  Sutnarovy americké malby od jeho smrti v roce 1976. mohou zájemci vidět jeho rozměrné ženské akty malované akrylovými barvami na sololitu, které autor nazýval Venuše.

Expozice ve třech sálech Malé galerie nabízí 23 velkých obrazů, které odrážejí jeho ranou tvorbu i pozdní období 70. let. Obrazy pochází z majetku rodiny Sutnarových a Galerie Zlatá Husa v Praze.

V roce 1969 vystavil Sutnar Venuše pod utopickým manifestem Joy-Art, jehož vitalismus a humanismus odkazují k ideovým programům raných avantgard 20. let. Záměrně se tak konfrontoval s mladou mediálně úspěšnou generací malířů zejména pop artu, kteří stejně jako Sutnar převzali mnohé prvky z americké reklamy a komerční vizuální kultury. Zatímco oni je použili ke kritice konzumní společnosti, Sutnar je zapojil do utopické vize "šťastnější a lepší budoucnosti". Joy-Art pak formuloval jako umělecký mainstream pro 21. století, bytostně zdravý a šťastný, veselý a humánní.

Ladislav Sutnar (1897-1976) přispěl do dějin světového designu mnoha ikonickými díly produktového a grafického designu. Pražská výstava představuje jeho díla ze začátku 60.let s názvy jako Venus/In Central Park, Venus/Provocative, Venus/With the Devil's Eye, Venus/All the Way to USA nebo jenom s prostým označením Venus.

Výstavu provází vydání monografie Ladislav Sutnar: Americké Venuše (U.S.Venus) a publikace Sutnar v textech. Ta obsahuje četné Sutnarovy texty o volné tvorbě. Monografie U.S. Venus mapuje Sutnarovu americkou malbu.

rwi