ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 27025 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Fotografie Pavla Diase připomene zahájení židovských transportů

0 jsk 13.10.2021

Pavel Dias, historicky první absolvent oboru fotografie na FAMU a jeden z nositelů odkazu klasické humanistické fotografie více než třicet let dokumentoval místa, kde stály koncentrační tábory. Navštěvoval vzpomínkové akce v ghettech, vyhlazovacích táborech i původní budovy lágrů. Zástupci Památníku ticha, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Židovského muzea nyní u příležitosti

Osmdesáté výročí zahájení deportací Židů z českých zemí představují v Domě U Černé Matky Boží unikátní kolekci z Diasovy pozůstalosti. Výstava fotografií Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost potrvá od 13. října do 28. listopadu.

Letos v dubnu ve věku dvaaosmdesáti let zesnulý Pavel Dias, jehož dědeček přežil pobyt v koncentračním táboře a část jeho rodiny zde zahynula, zachycoval návraty přeživších na místa paměti. Ti následně předávali svědectví svým potomkům, čímž Dias v čase zdokumentoval i zásadní proměnu „kultury připomínání“. Tvorbě Pavla Diase tak bude věnované i letošní Bubnování pro Bubny pořádané Památníkem ticha, které se uskuteční již tradičně na nádraží Bubny v sobotu 16. října v 17 hodin.

Na tomto nádraží nastoupil přesně před osmdesáti lety, konkrétně 16. října 1941, k deportacím první transport o tisíci lidech. Do roku 1945 jich tudy prošlo na padesát tisíc do ghett a koncentračních táborů.

Více než sto Diasových fotografií vystavených v Domě U Černé Matky Boží, ukazuje místa paměti, symbolické scény, chvíle usebrání, šťastných shledání a pietních setkání. Na pozadí budov lágrů a jejich zbytků lze vnímat lidskou bezohlednost a krutost, vnitřní světy přeživších i „pouhých“ návštěvníků. Jejich do sebe ponořené pohledy jsou symbolem něčeho nesdělitelného.

Tato unikátní kolekce z pozůstalosti autora, který za svůj život působil i jako pedagog na brněnské SUPŠ, pražské FAMU a zlínské Univerzitě Tomáše Bati, byla znovu zpracována i jeho žáky a v rámci aktuální výstavy je doplněna nadčasovými citáty významných současných historiků, sociologů, spisovatelů a renomovaných osobností v dialogu o kulturní dědictví. Kurátory výstavy jsou Lukáš Bártl a Jan Havel.