kaufen securo kjope scabo is ivermectin safe for lactating goats ivermectina diabetes pode tomar ivomec se puede usar en humanos ivermectina efectos secundarios en gatos can ivermectin be used to treat covid-19
ahead – 1220×100, 1200×100, 320×50
ahead – merici 1220×200

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5084 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Fotografie Pavla Diase připomene zahájení židovských transportů

0 jsk 13.10.2021

Pavel Dias, historicky první absolvent oboru fotografie na FAMU a jeden z nositelů odkazu klasické humanistické fotografie více než třicet let dokumentoval místa, kde stály koncentrační tábory. Navštěvoval vzpomínkové akce v ghettech, vyhlazovacích táborech i původní budovy lágrů. Zástupci Památníku ticha, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Židovského muzea nyní u příležitosti

Osmdesáté výročí zahájení deportací Židů z českých zemí představují v Domě U Černé Matky Boží unikátní kolekci z Diasovy pozůstalosti. Výstava fotografií Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost potrvá od 13. října do 28. listopadu.

Letos v dubnu ve věku dvaaosmdesáti let zesnulý Pavel Dias, jehož dědeček přežil pobyt v koncentračním táboře a část jeho rodiny zde zahynula, zachycoval návraty přeživších na místa paměti. Ti následně předávali svědectví svým potomkům, čímž Dias v čase zdokumentoval i zásadní proměnu „kultury připomínání“. Tvorbě Pavla Diase tak bude věnované i letošní Bubnování pro Bubny pořádané Památníkem ticha, které se uskuteční již tradičně na nádraží Bubny v sobotu 16. října v 17 hodin.

Na tomto nádraží nastoupil přesně před osmdesáti lety, konkrétně 16. října 1941, k deportacím první transport o tisíci lidech. Do roku 1945 jich tudy prošlo na padesát tisíc do ghett a koncentračních táborů.

Více než sto Diasových fotografií vystavených v Domě U Černé Matky Boží, ukazuje místa paměti, symbolické scény, chvíle usebrání, šťastných shledání a pietních setkání. Na pozadí budov lágrů a jejich zbytků lze vnímat lidskou bezohlednost a krutost, vnitřní světy přeživších i „pouhých“ návštěvníků. Jejich do sebe ponořené pohledy jsou symbolem něčeho nesdělitelného.

Tato unikátní kolekce z pozůstalosti autora, který za svůj život působil i jako pedagog na brněnské SUPŠ, pražské FAMU a zlínské Univerzitě Tomáše Bati, byla znovu zpracována i jeho žáky a v rámci aktuální výstavy je doplněna nadčasovými citáty významných současných historiků, sociologů, spisovatelů a renomovaných osobností v dialogu o kulturní dědictví. Kurátory výstavy jsou Lukáš Bártl a Jan Havel.

Komentáře