ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 3806 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Dvořákovo kvarteto vydalo skladby Roberta Schumanna

0 jsk 22.4.2022

Nové album Dvořákova klavírního kvarteta zachycuje celý oblouk tvorby Roberta Schumanna, její počátky, vrchol i samotný konec. Jako konečně celé skladatelovo dílo připomíná, jak nerozlučně blízko spolu často kráčí nezměrná krása s bolestí a utrpením.

Na albu Klavírní kvartety č. 1 a 2 Roberta Schumanna Dvořákovo klavírní kvarteto zařadilo jeho Klavírní kvartet c moll WoO 32; Pohádková vyprávění Op. 132 a Klavírní kvartet Es dur Op. 47.

„Robert Schumann nám umožnil nahrát album, kde bychom vedle známých skladeb mohli zařadit i jednu zajímavost. O jeho prvním klavírním kvartetu má totiž hudební veřejnost zatím velmi mlhavé povědomí, pokud o něm vůbec ví. Skladbu napsal v osmnácti letech a šlo o jeho první rozsáhlé vícevěté dílo. K provedení ale tehdy nedošlo a bylo na dlouhé věky ztraceno. Materiál je k dispozici teprve od roku 2010. Jde o krásnou, zajímavou hudbu a nahrávek neexistuje mnoho. Neznámý, a přitom skvělý Schumann, to je přece naprosto neuvěřitelné,“ uvedl k obsahu nového alba Dvořákova klavírního kvarteta jeho violista Petr Verner.

Klavírní kvartet Es dur op. 47 již svědčí o Schumannově kompozičním mistrovství, jež vyrůstá z Bacha i Beethovena, ale promlouvá vlastním nezaměnitelným jazykem. Pohádková vyprávění (Märchenerzählungen) z roku 1853 jsou pak jedním z posledních šťastných tvůrčích vzepětí krátce před pokusem skladatele ukončit nesnesitelné psychické utrpení skokem do Rýna.

Petr Verner k tomu dodává: „Dramaturgii alba jsme doplnili jeho zcela posledním komorním dílem. Märchenerzählungen op. 132 jsou totiž vždy nahrávány ve verzi s klarinetem. Schumannem v manuskriptu autorizovaná verze s houslemi se na nahrávkách snad až na jednu výjimku nikde jinde nevyskytuje.“

Dvořákovo klavírní kvarteto má naplánováno mnoho koncertů doma i v cizině především s repertoárem nového alba. Sami k tomu sdělili: „Nyní se situace velmi zkomplikovala. Válka, která propukla na Ukrajině a její důsledky, vedou k velkému utlumení živé kultury. Již nyní přicházejí zprávy o zrušených koncertech. Zatím platí, že bychom nové album chtěli pokřtít na koncertě 9. června 2022 v Praze na Novoměstské radnici. Řadu koncertů by mělo završit provedení obou Schumannových klavírních kvartetů na koncertě Českého komorního spolku ve Dvořákově síni Rudolfina 12. prosince 2022.

(foto: Petra Hajská)