ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 15577 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Dvořáková v Rozkládání (rozkrádání) státu klade závažné otázky

0 Redakce 22.5.2012

Řadu závažných otázek řeší ve své knize Rozkládání (rozkrádání) státu česká politoložka Vladimíra Dvořáková. Publikace nabízí sérii krátkých textů, v nichž autorka pojmenovává nešvary bující v naší společnosti, hledá jejich kořeny a podstatu. Ke srozumitelnosti přispívá řada konkrétních příkladů a rozborů kauz z poslední doby.

Knížka je rozdělena do čtyř částí. První se týká politické kultury ve velmi širokém pojetí. Na pravou míru jsou uváděny některé stereotypy, které jsou ve veřejnosti pevně zakotveny a vytvářejí tak prostor pro manipulaci. Druhá část se zaměřuje na fungování státu a jeho složek – probírá roli politických stran, státní správy, Ústavního soudu, médií, občanské společnosti i vztah k Evropské unii. Třetí část  tvoří kauza plzeňských práv, která vzbudila velký ohlas ve veřejnosti, ale policie ji nikdy nevyšetřila a závěry univerzitní komise nebyly s ohledem na ochranu osobních dat nikdy plně zveřejněny. Závěrečná část nastiňuje, že jedině aktivní veřejnost bude schopna se rozkládání státu bránit.  
 
"… naše demokracie velmi připomíná slavné Potěmkinovy vesnice. Na povrchu vše vypadá takřka normálně, ale jde jen o virtuální realitu, o jakousi zkarikovanou podobu demokracie; máme ústavu, ale tu si každý interpretuje, jak chce, protože ji vlastně nikdo nečte a nikdo se jí neřídí,  máme politické strany, ale ty neplní základní funkce politických stran, máme vládní koalice, ale jejich jednání nelze analyzovat podle teorií koalic; máme zastupitele v Parlamentu, ale ti údajně nevědí, o čem vlastně hlasují, máme protikorupční policii, ale ta korupci většinou nevyšetřuje, máme státní zástupce i soudce, ale soudy se nemohou shodnout, kdo z nich patří k justiční mafii a kdo ne. … Co s tím?," ptá se ve své knize předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková, která nedávno obdržela Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost. Cenu uděluje Nadace Charty 77. Dvořákovou se nadace rozhodla ocenit za "příkladné občanské postoje a občanskou statečnost". O Akreditační komisi a její předsedkyni Dvořákové se mluví zejména v souvislosti s plzeňskou právnickou fakultou.

rwi