ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 18994 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Dvě nové výstavy Národního muzea otevírají citlivé téma smrti

0 Richard Winter 20.3.2015

Neobvyklý výstavní cyklus Smrt vrcholí! Národní muzeum 20. března 2015 otevírá výstavu Smrt a výstavu Smrtelné slasti. Návštěvníci Nové budovy Národního muzea si mohou prohlédnout unikátní exponáty, které představují smrt jako odvěkou a nedílnou součást existence všeho živého.

Na výstavě Smrt jsou tak vedle sebe vystaveny předměty jako je desítky miliónů let stará čelist šelmy z období třetihor, staroegyptská mumie malého dítěte, nebo popravčí meč z roku 1720. Výstava Smrtelné slasti, jež výmluvně nese označení 18+, vymezuje prostor k úvahám o rozporuplnosti našeho chování ve světě uměle vyvolávaných psychických a fyzických zážitků. Pozornost návštěvníků jistě upoutá dýmka generála Windischgrätze, staré pornografické ilustrace, ale také šokující ukázky krajních následků závislostí, například plíce postižené rakovinou nebo játra alkoholika.

Výstavy Smrt a Smrtelné slasti se věnují tématu citlivému a mnohdy opomíjenému. “Smrt nacházíme v různých podobách všude kolem nás, a přesto toto téma často vyvolává obavy, rozpaky a většinou i strach. V Národním muzeu však chceme nabídnout širší pohled na problematiku smrti a umírání a ukázat, že úvahy s ní spojené nelze z našich životů vytěsnit. Již probíhající výstavy cyklu Smrt proto zdůraznily význam tohoto fenoménu v umění, rituálech a tradicích napříč kulturami. I nově otevřené výstavy Smrt a Smrtelné slasti, každá svým svébytným způsobem, potvrzují, jak důležitou roli ve společnosti smrt zaujímá,” uvádí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava Smrt se otevírá kapitolou Život a smrt v historii Země, mapuje vznik života v dobách nejstarších a představuje smrt jako součást koloběhu přírody. Návštěvníkům přibližuje jedinečné paleontologické a zoologické exponáty, mezi nimiž vyniká například desítky miliónů let stará dolní čelist šelmy rodu Tomocyon z mladotřetihorní lokality Tuchořice. Další část výstavy s názvem Pohřbívání má jednoznačné motto: „Kdo jste Vy, byli jsme i my, a kdo jsme my, budete i Vy“. Prezentuje kulturu pohřbívání a vše, co je s ní spojené. K vidění tak jsou rekonstrukce jednotlivých typů hrobů včetně jejich výbavy, jako jsou nálezy ze skříňkového hrobu z pozdní doby kamenné nebo egyptská mumie dítěte.

Je to pravděpodobně poprvé v historii Národního muzea, kdy se návštěva výstavy nedoporučuje osobám mladším osmnácti let. Výstava Smrtelné slasti se dotýká základních druhů toxikomanie, prostituce a sexuality včetně její deviantní podoby a připomíná pošetilou chuť lidí překonávat bezpečné hranice svých fyzických možností. Neopomíná však ani závislosti, které přinesla doba nedávná – počítačové hry plné brutálního násilí či online pornografii. Výstava nediktuje, nepoučuje, nemoralizuje, ale zprostředkovává ilustrativní informace, zkušenosti a pocity vyjadřující šířku a hloubku této problematiky. Její podstatou je trvalá nesnáz naší civilizace, a to je rovnováha mezi racionálním a iracionálním chováním.