ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 4753 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Dílo Michaely Maupicové v galerii Kvalitář

0 jsk 14.2.2024

Pro předčasně ukončenou tvorbu Michaely Vélové Maupicové (1982-2018) je specifické vnímání a tematizace určitých předělů a rozhraní, a to jak mezi výrazovými médii, tak mezi uměleckými disciplínami a žánry.

Za východisko její tvorby však přese všechno lze považovat médium kresby. Kresbu jako okamžitý záznam myšlenky, pohybu, rytmu. Ale také kresbu jako prostředek živě se řetězících asociací, které spoluvytvářejí svébytné strukturální světy na pomezí tělesnosti, pohybu vědomí a abstrakce. Odtud také autorčin smysl pro tematické cykly, série a variování motivů.

Pro výstavu, kterou chce pražská galerie Kvalitář  připomenout výjimečné dílo Michaely Vélové Maupicové, byla vybrána typická díla, obrazy a kresby z let 2012 až 2017. Kurátorem projektu je Petr Vaňous.