ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 28249 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Czech Ensemble Baroque nahrál Tůmu

0 jsk 15.10.2021

Czech Ensemble Baroque s uměleckým vedoucím a dirigentem Romanem Válkem se s úspěchem již třiadvacet let zabývá stylovou interpretací děl starších slohových období v autentické interpretaci na dobové nástroje. Dramaturgie tělesa zasahuje do všech žánrů zejména baroka a klasicismu. Není divu, že po čtyřech úspěšných nahrávkách znovuobjeveného díla Františka Xavera Richtera se pozornost souboru zaměřila k dílu Františka Ignáce Antonína Tůmy, jednoho z českých hudebníků, kteří výrazně ovlivnili evropskou hudbu osmnáctého století.

Společně se Zelenkou a Muffatem bývá jmenován mezi nejvýznamnějšími žáky Johanna Josepha Fuxe a stejně jako Jan Dismas Zelenka se pohyboval v nejvyšších patrech politického a společenského života své doby. Ve Vídni se těšil velikému respektu a jeho chrámová díla představovala vzor i pro mladší skladatele včetně Haydna či Mozarta. U vydavatelství Supraphon Czech Ensemble Baroque vydává 15. října 2021 pozoruhodné album s nahrávkou Tůmovy Missa della morte in c a Miserere in c.