ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 11252 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Cyklus Moje soukromá válka začne ČT uvádět 6. ledna

0 Richard Winter 2.1.2015

Publicistický cyklus o autentických osobních příbězích, osobní statečnosti a boji se zavedenou společenskou praxí s názvem Moje soukromá válka začne Česká televize uvádět od 6. ledna vždy v úterý od 21:40 hodin. Šestnáct příběhů nabídne šestnáct výrazných občanských postojů,šestnáct bojů za změnu stávající společenské praxe a panujících pravidel v nejrůznějších oblastech veřejného dění.

Diváci se setkají s různými osobnostmi od obětí nehody ve Studénce přes rebela Matěje Hollana, který se od odporu proti automatům a brněnské radnici stal politikem po nevidomé manžele, kteří kvůli své diagnóze nemají nárok na adopci dítěte… “Bojovníci” většinou sklízejí nepřízeň mocných činitelů veřejného života, vlivných korporací, tradičních institucí,zavedených organizací a podobně. Neváhají se potýkat se silnějším nepřítelem, a to i přesto, že výsledek jejich nerovného zápasu je velmi nejistý. Prostřednictvím autentického lidského příběhu se tak vždy před divákem otevře společensky závažné téma.

“Často jde o nikdy nekončící donkichotský zápas s větrnými mlýny, neboť protivník, s nímž naši hrdinové vstupují do konfliktu, je silnější,opírá se o platnou legislativu nebo o podporu veřejného mínění,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková a dodává tomu: “I v dnešní době narůstající všeobecné skepse a rozčarování z politiky se najdou lidé, kteří se nevzdávají a snaží se pomáhat sobě i jiným. Často jsou to mladí lidé, kteří ještě přicházejí s ideály a mají vůli, sílu a nadšení k tomu, aby se konečně pokusili vytvořit u nás základy skutečné občanské společnosti. Každý z nich řeší zcela konkrétní, většinou i lokálně ukotvený problém, který lidem nějak ztrpčuje život, ale většinou nemají tu sílu se do boje se státní mašinérií pustit sami.“

Pořad chce zprostředkovat různé podoby občanské vzpoury a nesouhlasu. V každém dokumentu zaznívá pádný argument, proč je boj hlavních protagonistů opodstatněný a legitimní. Vedle toho mají prostor i názory protistrany a komentáře odborníků na danou oblast. Divák má potom možnost s odstupem konfrontovat všechny postoje a vytvořit si vlastní názor.

Moje soukromá válka hledá odpovědi na otázky: Jaká je současná česká společnost? Jaká v ní panují pravidla? Co se považuje za obvyklé a správné? Co se akceptuje a co vnímá veřejnost jako nepřijatelné? Navazuje při tom volně na tradici cyklu Ta naše povaha česká.