ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 16210 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Český hudební průmysl se snad zotavuje

0 Redakce 15.3.2013

Celkové příjmy českého hudebního trhu se v porovnání s rokem 2011 snížily o pouhých 6%, přičemž samotné digitální prodeje oproti loňsku vzrostly o 63%!!! Podíl digitálních prodejů již tvoří 21% z celkových prodejů, zatímco v loňském roce to bylo pouze 12%.

Za období roku 2012 utržily firmy sdružené v ČNS IFPI z prodeje fyzických a digitálních nosičů téměř 281 milionů korun, příjmy z prodeje fyzických nosičů pak činí 223 milionů korun. Do těchto čísel jsou zahrnuty i příjmy od firem, které sice nejsou členskými firmami ČNS IFPI, ale mají s některou z členských firem uzavřenou smlouvu o distribuci.

Z výše uvedených údajů je jasně patrné oživení lokálního trhu s hudbou, které je ještě patrnější na Slovensku, kde činí pokles v porovnání s loňským rokem pouhé jedno procento. Zásadním činitelem v zotavení hudebního průmyslu je bezesporu strmý nárůst digitálních prodejů, díky kterému očekáváme přechod do růstu během následujících dvou let.

Rok 2012 lze označit za boom legálních hudebních on–line servisů. Dochází nejen k rozrůstání nabídky digitálních obchodů, ale i obchodních modelů jako takových.

Vývoj digitálního hudebního trhu lze dokumentovat i několika statistickými údaji, které ČNS IFPI již tradičně shromažďuje a následně publikuje. V roce 2010 činil jeho podíl pouze 7% celkového objemu trhu, což bylo zhruba 25 milionů korun, v roce 2011 tento podíl stoupl již na 12%, což reprezentuje zhruba 36 milionů korun. V roce 2012 se digitální trh dostal až na 21% trhu celkového, což představuje téměř 58 milionů korun. Česká republika se tak postupně přibližuje celosvětovému průměru s 34%.

Nejsilnější pozici na trhu má vydavatelství  Universal Music s 25,7%, za ním následuje společnost Supraphon, jejíž podíl na trhu je 20,4%, na třetí příčce se umístilo Sony Music s podílem 19,5%. Na dalších místech jsou firmy EMI (16,8%), Česká muzika (8,5%) a Popron Music (2,9%).