ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 27170 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Česko-slovenské loutkářství je na seznamu UNESCO

0 jsk 2.12.2016

Zápisem česko-slovenského loutkářství na prestižní seznam UNESCO se završila nadstandardní spolupráce obou zemí při přípravě společné nominace.

K zápisu došlo na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě (Etiopie) 1. prosince. Schválen byl po vyvinutém úsilí slovenské a české strany, které se ohradily ke stanovisku hodnotícího Evaluačního orgánu, jenž původně navrhl nominaci vrátit předkládajícím státům k doplnění informace o pravidelné aktualizaci národního seznamu, na kterém musí být každý prvek usilující o zápis na Reprezentativní seznam zapsán. Obě země však výbor přesvědčily o tom, že své národní seznamy aktualizují pravidelně.

Výbor letos posuzoval 37 žádostí o zapsání do Reprezentativního seznamu, šest na Seznam nemateriálního kulturního dědictví v ohrožení a sedm do registru osvědčených postupů.

11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě se zúčastnilo přes 650 delegátů ze 120 zemí světa včetně 55 nevládních organizací.