ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 11334 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Česká televize uspořila loni oproti rozpočtu 205 milionů

0 Redakce 24.6.2020

Česká televize hospodařila v loňském roce v souladu s rozpočtem schváleným Radou České televize. Celkové náklady byly ve srovnání s rozpočtem o 205 milionů Kč nižší. V loňském roce se ČT zároveň s podílem 29,99 procent stala nejsledovanější českou stanicí, její vysílání každý týden oslovilo průměrně 74 procent populace. Výsledek hospodaření a podíl na diváckém trhu představují jedny z důležitých kritérií, která posuzuje Rada ČT při projednávání bonusu generálního ředitele.

Kritéria pro určení a přiznání bonusu vyplývají ze smluvní Dohody o sjednaných pracovních podmínkách schválené Radou ČT dne 28. června 2017 a skládají se z vyhodnocení hospodářských výsledků (dodržování rozpočtu a vyrovnané náklady a výnosy), úrovně televizního vysílání (kvalita programu a podíl na trhu), manažerských výsledků a plnění dalších povinností (například dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT, plnění usnesení Rady a komunikace s ní, komunikace s veřejností atp.).