ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 14940 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Cenu Jindřicha Chalupeckého získali Helcel, Levitnerová a No Fun Kolektiv

0 jsk 12.2.2024

Cena Jindřicha Chalupeckého, renomované ocenění na poli českého současného výtvarného umění, zná své laureáty a laureátky pro letošní rok. Jsou jimi Oskar Helcel, Judita Levitnerová a No Fun Kolektiv. S 35. ročníkem udělování cen přišlo i několik změn v pravidlech výběru umělkyň a umělců.

Porota v mezinárodním složení nebyla limitována věkovou hranicí 35 let a počet oceněných se snížil z pěti na tři. Předávání cen proběhlo živě v rámci slavnostního večera, který se uskutečnil 9. února ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze. Porota zdůraznila, že letošní úroveň přihlášek byla vyšší než ta loňská, přičemž vyzdvihla širokou škálu přístupů přesahujících rámec výtvarného umění. Společná výstava oceněných se uskuteční na podzim v Moravské galerii v Brně.

K rukám poroty bylo doručeno celkem 128 portfolií. V historii udělování Ceny Jindřicha Chalupeckého jde o dosud nejvyšší počet, což může být částečně připsáno již zmíněným změnám v pravidlech. Mezinárodní odborná porota ocenila vysokou kvalitu prací, které zahrnovaly širokou škálu postupů s přesahem z výtvarného umění do divadla, filmu, řemesla, designu a hudby.