ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 5443 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Bývalý komunista Conquest popisuje v knize Velký teror krutost “stalinismu”

0 Richard Winter 8.2.2013

Represemi v Sovětském svazu třicátých let minulého století se zabývá kniha anglo-britského historika, životopisce, básníka a beletristy Roberta Conquesta s názvem Velký teror. Autor, ve 30.letech člen britské komunistické strany, se po vystřízlivění z prosovětských sympatií stal nejdříve pracovníkem britského ministrstva zahraničí a posléze spisovatelem. Zájemci o osobnost diktátora Stalina v jeho knize naleznou mnoho odpovědí na otázky týkající se jedné z tragických kapitol minulého století.

Conquest se v knize na více než 800 stránkách neomezil se pouze na známé oběti represivních kampaní, ale represe a státní teror vztáhl k fungování sovětského systému jako celku. Conquestovo pojmenování či přejmenování řady obecných pojmů a teorií bylo v 60. letech, v době 1. vydání knihy, zcela novátorské. Byl totiž prvním historikem, který uchopil represe daného období jako celek postihující a deformující všechny složky společnosti. Tento celek označil dnes běžně používaným termínem “velký teror”. Některými skupinami badatelů a veřejnosti byly jeho definice ostře odmítány. Většina z jeho závěrů se však během let ujala v běžné praxi a dnes je přijímáme jako samozřejmé. Kniha vychází v překladu Milana Dvořáka.

Velká čistka, někdy označovaná i jako Velký teror, je označení několika souvisejících kampaní politické represe a perzekuce v Sovětském svazu 30. let 20. století, které Stalin spustil s cílem odstranit zbývající opozici a získat neomezenou moc. Čistka se týkala většiny vrstev sovětské společnosti: samotné komunistické strany, úřednictva, důstojnického sboru, inteligence, rolnictva, etnických minorit a náboženských skupin. Záminkou k jejímu rozpoutání byla vražda Sergeje Kirova, šéfa lenigradské stranické organizace, v roce 1934. Nejviditelnějším projevem čistky byly takzvané Moskevské procesy, veřejná, předem secvičená a rozhodnutá soudní přelíčení proti vedoucím funkcionářům komunistické strany, končící drakonickými rozsudky.

Podle odtajněných sovětských archivů NKVD během let 1937 a 1938 zatkla 1,548.367 osob, z nichž bylo pak 681.692 zastřeleno, což v průměru znamená asi 1000 poprav denně. Celkový počet obětí se někdy odhaduje na 950.000 až 1,2 milionu, vzhledem k neúplné dokumentaci může být i podstatně vyšší

Conquest se sovětské tématice věnoval i v knihách Harvest of Sorrow (Sklizeň žalu) o hladomoru na Ukrajině na přelomu 20. a 30.let a ve Stalinově životopisu Stalin: Breaker of Nations (Stalin: ničitel národů).