ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 10203 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Brno ožije kulturou Pobaltí

0 jsk 5.4.2023

Těsně po Velikonocích zahájí Skandinávský dům v Brně unikátní festival BALT – Baltské literární týdny. Jedná se o první akci většího rozsahu zaměřenou na Pobaltí a zároveň o jednu z mála příležitostí seznámit se s kulturou baltských zemí u nás. Společným jmenovatelem literárních salónů, diskuzí s překladateli, filmové projekce i kulinářských zážitků bude literatura.

Současná situace na Ukrajině sice zvýšila zájem o baltské země, přesto však není české povědomí o Pobaltí příliš hluboké. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývají vnímány jako postsocialistické země kdesi na východě a jsou mezi sebou běžně zaměňovány, případně považovány za jeden abstraktní celek. Tyto tři státy toho přitom mají hodně co nabídnout, což ostatně dokazuje nejen jejich rostoucí popularita u cestovatelů, ale i prohlubující se hospodářská, ekonomická i politická spolupráce mezi nimi a Českou republikou.

„Hlavní motivací festivalu je proto přiblížit kulturu Litvy, Lotyšska a Estonska českému publiku. Propagaci severské a pobaltské literatury pro širokou veřejnost se u nás nikdo systematicky nevěnuje, doufáme tedy, že by festival BALT mohl být první vlaštovkou. Návštěvníci akce budou moci poznat, že jsou nám obyvatelé těchto států historicky, kulturně i společensky bližší, než by se na první pohled mohlo zdát,“ vysvětluje Kateřina Běláková z brněnské pobočky Skandinávského domu. Ten festivalem navazuje na dřívější úspěšné akce Putování Pobaltím a Pobaltím skrz naskrz: literárně-cestovatelský večer, které proběhly v prosinci 2021.

Festival BALT zahájí ve středu 12. dubna literární salón pořádaný ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou. O současné literatuře z Litvy, Lotyšska a Estonska, jejích aktuálních autorech a trendech, a především překladech do češtiny přijedou do Brna diskutovat překladatelka z litevštiny Věra Kociánová a překladatel z lotyštiny Michal Škrabal. Můžete se těšit na diskuzi nejen o beletrii pro dospělé, ale také o komiksu či dětských knížkách. Debatovat budou mimo jiné o úskalích přibližování baltské literatury českým čtenářům či o tom, jaké je překládat z malých jazyků.

Tagy: ,