ahead – 1200×100

PLAY.CZ

Právě poslouchá celkem 21359 posluchačů.

Seznam rádií

Seznam stylů

Seznam krajů

Anna Neborová v Trafo Gallery

0 jsk 21.7.2021

Malířská výstava Anny Neborové v Trafo Gallery představuje výběr obrazů z posledních deseti let a zahrnuje cykly z autorčina blízkého prostředí (předměty denní potřeby, prostředí bytu-ateliéru, sbírka skleněných váz, hračky apod). Její malba se vyznačuje osobitým autorským ozvláštněním předmětnosti, rozkladem světla, znejistěním prostorových plánů malby a prací s jakousi snovou či magickou realitou. Výstava byla zahájena v úterý 20. července za hudebního doprovodu Lenky Dusilové a křtu knihy umělcem Jiřím Kovandou.

Komentovaná prohlídka se uskuteční 4. srpna v 17 hodin. K výstavě vychází stejnojmenná publikace v česko-anglickém vydání.

Koncepce výstavy vychází ze tří posledních tematických okruhů (Blízké přízraky, Nadosah a Sbírka), kterým se autorka věnovala v rozmezí let 2012-2021. Námětové skupiny mají jasné ukotvení v předmětnosti, postrádají však ostře vymezená rozhraní. Naplňují spíše tendenci vzájemně se prostupovat, výrazově doplňovat a prolínat. Zároveň je tu latentně přítomný vnitřní vývojový pohyb, který proměňuje autorčino vnímání.

(foto: Tomáš Jiráček)